Vzdělávání mezi ploty

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA Bohnice
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/33257
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 30. 4. 2013
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Žadatel je největším a nejznámějším lůžkovým psychiatrickým zařízením v ČR, nemá ale zaveden ucelený systém podnikového vzdělávání svých vlastních zaměstnanců.
Potřebnost projektu vyplývá jak z Komplexní analýzy potřebných znalostí, dovedností a vzdělávacích potřeb pro jednotlivé pozice (provedena na jaře 2009 a 2010), tak z výsledků průzkumu Kvalita očima pacientů 2008 a 2009, tak z vlastní manažerské analýzy situace v léčebně a také z resortní analýzy Ministerstva zdravotnictví. Oporu má i v nutnosti vzdělávání zdravotnických pracovníků dle zákona č.95/2004 Sb. a č.96/2004 Sb.
V projektu chceme dosáhnout vytvoření a realizace komplexního systému vzdělávání zaměstnanců Psychiatrické léčebny Bohnice.
Projekt je tedy zaměřen na rozšiřovánía prohlubování kvalifikace zaměstnanců, jejich adaptability, vytváření kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví, rozvoj osobnosti zaměstnanců a celoživotní odborné vzdělávání odborných pracovníků.
Výsledků začneme dosáhnovat nejprve důkladnouprováděcí analýzou potřeb, potom na jejím základě vytvořením uceleného vzdělávacího systému v PLB, a zejména jeho realizací a dosažením potřebných znalostí a dovedností pro jednotlivé profese.
Výuka proběhne i s orientací na trénink, s vyhodnocením výsledků a následnou zpětnou vazbou.
Samotná forma vzdělávání bude kombinovaná - semináře, kurzy, e-learning, výcvik, samostudium.
Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci, v současné době jejich počet činí 1 163 osob (114 lékařů, 36 psychologů, 439 všeobecných sester, 21 sociálních pracovníků, 29 ošetřovatelů, 250 sanitářů, 87 pracovníků ostatních zdravotnických profesí a 187 ostatních nezdravotnických a vedoucích pracovníků).
Plánované aktivity budou realizovat jak zaměstnanci žadatele, tak dle výběrových řízení vybraní specializovaní dodavatelé.
Partnerství v projektu nebude vytvořeno.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 695 996,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 652 234,00 Kč
 
Celková částka: 4 348 230,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena