Rozvoj sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: EKOVYSOČINA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009032
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. rozšířil nabídku služeb již existujícího sociálního podniku o specializované stavební práce prostřednictvím poskytování především zemních prací minirýpadlem. Tyto služby nabízí jednak samostatně jako plnohodnotný nový produkt společnosti a současně vhodně doplní stávající nabídku služeb a produktů společnosti.
Podívejte se na rezportáž.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 112 475,75 Kč
Národní soukromá částka: 196 319,25 Kč
 
Celková částka: 1 308 795,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena