ETCS Praha Uhříněves - Votice

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000102
Zahájení projektu: 8. 8. 2018
Ukončení projektu: 10. 6. 2021
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V rámci stavby ETCS Praha Uhříněves - Votice dojde v souladu se závazky o interoperabilitě vůči EU a s Národním implementačním plánem ERTMS (Evropský systém pro řízení dopravy) ke zřízení systému vlakového zabezpečovače, který zvyšuje bezpečnost na železniční síti SŽDC. Systém ETCS L2 umožňuje plnou kontrolu strojvedoucího a zajišťuje jeho informování o průběhu jízdy až do místa zastavení. Zároveň umožňuje dosáhnout optimálních jízdních charakteristik, které mohou zvýšit propustnost trati.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 162 586 940,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 691 812,95 Kč
 
Celková částka: 191 278 753,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena