Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000011
Zahájení projektu: 12. 1. 2016
Ukončení projektu: 12. 10. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 232,992 na celostátní, dvoukolejné trati Chomutov - Cheb spadající do dítě TEN-T - Comprehensive Network. Realizací projektu dojde k odstranění špatného stavebně-technického stavu mostu, který snižuje traťovou rychlost, a současně k rekonstrukci části přilehlé trati.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 81 427 703,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 369 594,70 Kč
 
Celková částka: 102 753 725,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena