II/413 Dobelice - Hostěradice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004696
Zahájení projektu: 3. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/413 mezi obcemi Dobelice a Hostěradice - Míšovice v celkové délce 5,615 km (provozní staničení silnice km 8,043 až km 13,658). Předmětný úsek komunikace II/413 je součástí Prioritní regionální silniční sítě, vymezené podle kritérií uvedených v Programovém dokumentu IROP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 40 751 693,69 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 191 475,36 Kč
 
Celková částka: 47 943 169,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena