Přeložka silnice III/3012 - Úpice

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00010
Zahájení projektu: 15. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt zkvalitnil  regionální silniční dopravní infrastrukturu a tím zvýšil kvalitu dopravního spojení uvnitř regionu a jeho připojení na nadregionální dopravní síť. Byla přeložena silnice III/3012 v centrální části obce Úpice. Úsek začal v Poděbradově ulici před křižovatkou a pokračoval mostním provizoriem přes řeku Úpu. Dále pokračoval Revoluční ulicí až k jejímu ohybu u Penny marketu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 727 782,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 010 785,00 Kč
 
Celková částka: 26 738 568,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena