Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000764
Zahájení projektu: 23. 3. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudovat novou část Labské cyklostezky v úseku Čelákovice - Lázně Toušeň v délce 1,43 km s adekvátní doprovodnou infrastrukturou. Realizací projektu se zatraktivní stávající stezka a dojde ke zvýšení počtu místních obyvatel a obyvatel okolních obcí, kteří se budou moci pomocí kol bezpečně dopravovat za zaměstnáním, službami a vzděláním.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 193 822,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 798 909,86 Kč
 
Celková částka: 11 992 732,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena