Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Transdev Slezsko a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/19_111/0011950
Zahájení projektu: 20. 3. 2019
Ukončení projektu: 14. 7. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k obnově vozového parku MHD Frýdek-Místek. Bude pořízeno 15 plně bezbariérových a nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG, které nahradí stávající autobusy jezdící na naftu. Realizací projektu dojde ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Projekt přispěje k řešení problému kvality ovzduší na území obsluhovaném příslušným MHD a pomůže k řešení omezené kapacity stávajících vozů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 81 727 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 422 500,00 Kč
 
Celková částka: 96 150 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena