Vybavení SDH JPO III obce Chodov hasičskou technikou

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Chodov
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000447
Zahájení projektu: 29. 2. 2016
Ukončení projektu: 6. 6. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Hlavní aktivita projektu - Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Jedná se o pořízení dopravního automobilu dle TS a cenové kalkulace -z průzkumu trhu. Vedlejší aktivita projektu - studie proveditelnosti, náklady na dokumentaci k VŘ a na organizaci výběrových a zadávacích řízení a na publicitu. Cílovou skupinou jsou obyvatele. Rizika jsou eliminována ve studii proveditelnosti. Předfinancuje obec.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 405 159,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 247 969,36 Kč
 
Celková částka: 1 653 129,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena