Vybavení SDH JPO III obce Chodov hasičskou technikou

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Chodov
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000447
Zahájení projektu: 29. 2. 2016
Ukončení projektu: 6. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Dobrovolní hasiči z Chodova u Domažlic získali nové vybavení, díky kterému lépe zvládají sněhové kalamity a námrazy. Specializovaná technika a další vybavení zkvalitnily práci dobrovolných hasičů a zlepšily jejich akceschopnost v případě mimořádných událostí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 405 159,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 247 969,36 Kč
 
Celková částka: 1 653 129,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena