Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001317
Zahájení projektu: 27. 4. 2017
Ukončení projektu: 15. 8. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Jedná se o modernizaci a dovybavení perinatologického centra II. stupně a návazných oborů - anesteziologie, intenzivní medicíny, hematologie, gynekologii, porodnictví vč. souvisejících metod radiologie a zobrazovacích metod. Přednostním způsobem ošetřování stabilních dětí je systém rooming in. Cílem projektu je zajistit odpovídající podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb, zajistit obnovu přístrojů, což přinese rychlejší a šetrnější ošetření a kvalitnější diagnostiku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 83 119 075,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 668 072,20 Kč
 
Celková částka: 97 787 148,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena