Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001326
Zahájení projektu: 16. 3. 2016
Ukončení projektu: 14. 3. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, dostupnost a bezpečnost následné zdravotní péče navazující na vysoce specializované obory v nemocnici Nové Město na Moravě, p.o. zřízením nového pracoviště magnetické rezonance, jednotky následné intenzivní péče a modernizací zdravotnických přístrojů v oborech návazné péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 051 366,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 832 594,10 Kč
 
Celková částka: 98 883 961,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena