Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Karlovarský kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Zahájení projektu: 19. 3. 2014
Ukončení projektu: 29. 11. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem je výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením - přízemní rodinné domy v zástavbě podél komunikace. Vybudování nového zázemí pro sociální služby definované a popsané zákonem o SS - "Domov pro osoby se zdravotním postižením" a "Chráněné bydlení". Projekt je v souladu s Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii procesu transformace a deinstitucionalizace. V rámci IROPU budou finančními prostředky podpořeny pouze pobytové služby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 990 816,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 233 673,50 Kč
 
Celková částka: 28 224 490,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena