Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTO TURNOV
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005996
Zahájení projektu: 9. 9. 2016
Ukončení projektu: 29. 4. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování novostavby polyfunkčního komunitního centra v Turnově, ve Skálově ulici, v místě stávajícího sídla spolku FOKUS Turnov, z.s.. Budou zde realizovány aktivity na podporu a rozvoj místních komunit a zároveň zde bude sídlit spolek FOKUS Turnov, z.s., který poskytuje sociální služby dospělým osobám s lehkým mentálním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním. Rekonstrukce původní budovy není možná, proto se počítá s demolicí a výstavbou dvoupodlažní novostavby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 994 963,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 999 111,21 Kč
 
Celková částka: 19 994 075,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena