Rekonstrukce Dětské rehabilitace

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dětská rehabilitace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008940
Zahájení projektu: 6. 12. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a rozšíření stávající budovy Dětské rehabilitace a pořízení vybavení. V neposlední řadě bude vybudováním výtahu umožněn handicapovaným osobám přístup do všech podlaží budovy. Cílem projektu je rozšíření služeb Dětské rehabilitace zkvalitněním stávajících služeb a dále zvýšení kapacity a rozšíření služeb handicapovaným dětem od 7? 15 let.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 928 377,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 928 537,16 Kč
 
Celková částka: 12 856 914,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena