Revitalizace BD - zateplení Lexova 2326-2329, Pardubice

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků domu č. p. 2326 - 2329 Lexova, Pardubice
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007732
Zahájení projektu: 1. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem zateplení bytového domu je zateplení obvodového pláště objektu, části stropu 1np a půdy tak aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 405 751,17 Kč
Národní soukromá částka: 3 280 086,09 Kč
 
Celková částka: 4 685 837,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena