Rozvoj sociálního bydlení - Uherský Ostroh

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Uherský Ostroh
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003109
Zahájení projektu: 21. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt si klade vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Město Uherský Ostroh, které umožní (os. v bytové nouzi) sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu. Nástrojem dosažení uvedeného cíle je adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení. Konkrétně se bude jednat o přestavbu bývalých prostor základní umělecké školy, které nejsou určeny a vybaveny pro bydlení na šest bytů sociálního bydlení nejpozději do konce roku 2018.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 048 544,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 243 860,75 Kč
 
Celková částka: 8 292 405,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena