Stavební úpravy vedoucí k energetické úspoře provozu bytového domu U Matky Boží, Veleslavínova 56/10, Plzeň

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ivana Čejková
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005559
Zahájení projektu: 1. 12. 2014
Ukončení projektu: 12. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace opatření ke snižování energetické náročnosti, tím ke snižování konečné spotřeby energie. Předkládaný projekt je v souladu se specifickým cílem 2.5. a motivačním účinkem projektů v souladu s nařízením č. 651/2014.Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Po navržených opatřeních bude hodnota celkové dodané energie celé budovy na třídě D-úsporná. Absolutní úspora energie díky realizaci projektu činí 60% (snížení o (644,17 GJ/rok).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 105 173,50 Kč
Národní soukromá částka: 4 912 071,50 Kč
 
Celková částka: 7 017 245,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena