Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro chirurgii

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001170
Zahájení projektu: 23. 5. 2017
Ukončení projektu: 28. 8. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno (FN Brno), jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví, je pořízení zdravotnických prostředků (operačních stolů, světel, kamer) a souvisejících technologií/technologické vestavby 4 chirurgických operačních sálů pro operativu pacientů v rámci oborů návazné péče. Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče zajištované na chirurgických operačních sálech (OS) ve FN Brno.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 150 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 850 000,00 Kč
 
Celková částka: 99 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena