Transformace Domova na Liščině

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000319
Zahájení projektu: 29. 8. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytované sociální služby osobám se ZP v organizaci Čtyřlístek. K naplnění hlavního cíle dojde prostřednictvím vybudování tří nových objektů sociální služby DOZP. Objekty jsou samostatně funkční ve třech různých lokalitách. OVA-Hrušov, ul. Na Liščině, parc.č. 1274, k.ú: OVA-Hrušov, OVA-Hrušov, ul. Kanczuckého, parc. č. 1212/1, 1215/1, 1216/22, 1214, 1216/23, k.ú: OVA-Hrušov, OVA-Petřkovice, ul. U Jana, parc.č. 331, 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337, 338/1.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 46 675 676,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 236 884,05 Kč
 
Celková částka: 54 912 560,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena