Vybudování ambulantního adiktologického centra (ARP) v objektu Bažantnice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Psychiatrická nemocnice Červený Dvůr
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0015129
Zahájení projektu: 1. 6. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem je vybudovat funkční a udržitelnou ambulancí s rozšířenou péčí, která bude organizovat ambulantní a komunitní služby v Červeném Dvoře i v původním prostředí pacienta. Nemá jít o komplex ambulancí, ale o týmovou práci přenesenou mimo lůžka v prostoru sdíleném veřejností, týmem, klienty, svépomocným klubem s dominantní image pro veřejnost: kavárna v zámeckém parku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 250 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 750 000,00 Kč
 
Celková částka: 5 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena