Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002674
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 19. 3. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace a pořízení vybavení odborných učeben Gymnázia a jazykové školy Zlín za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Součástí projektu jsou také úpravy veřejného prostranství školy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 083 504,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 485 324,28 Kč
 
Celková částka: 16 568 828,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena