Zenová zahrada

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zenová zahrada s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000183
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 29. 6. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je vznik nového sociálního podniku, založeném na principech integračního sociálního podnikání a vybudování zázemí pro provozování aktivit sociálního podniku (Zenová zahrada), které bude zohledňovat specifické potřeby cílové skupiny a které umožní pracovní uplatnění a sociální integraci osob znevýhodněných na trhu práce (osoby zdravotně postižené či zdravotně znevýhodněné). Za tímto účelem dojde k revitalizaci brownfieldu ve městě Jirkov s cílem vybudování zahradního centra.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 900 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena