Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001406
Zahájení projektu: 31. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti návazné zdravotní péče obyvatele regionu Vysočina, poskytované v návaznosti na 4 centra vysoce specializované péče Nemocnice Jihlava i traumacentrum FN Brno. V rámci projektu budou vybavena pracoviště laboratoří, rehabilitační a fyzikální medicíny, endoskopiské pracoviště, operační sály, urgentní příjem a následné intenzivní a dlouhodobé ošetřovatelská péče, což bude mít výrazný efekt na zkvalitnění nabízených služeb návazné péče v regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 83 979 768,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 819 959,09 Kč
 
Celková částka: 98 799 727,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena