Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000345
Zahájení projektu: 28. 12. 2015
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší prostřednictvím rekonstrukce a revitalizace havarijní stav nemovité kulturní památky poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Dále jsou předmětem projektu nezbytné restaurátorské práce na mobiliáři objektu a součástí je také vytvoření nové expozice a digitalizace památky včetně mobiliáře a její zpřístupnění veřejnosti na webu. Projekt je určen pro návštěvníky památky a obyvatele okolních obcí, kteří budou profitovat z ekonomického oživení oblasti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 90 044 363,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 593 454,53 Kč
Národní soukromá částka: 5 296 727,27 Kč
 
Celková částka: 105 934 545,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena