Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Luže
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000324
Zahájení projektu: 19. 10. 2015
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je: - je obnova fasády chrámu a zahrady vč. chodníků a laviček, - rekonstrukce ohradní zdi, - doplnění prvků zabezpečení - brána, - čidla k evidenci Důvodem realizace je nevyhovují technický stav fasády a havarijní stav ohradní zdi. Výstupy projektu jsou určeny pro návštěvníky (věřící, návštěvníky koncertů, odborná umělecká veřejnost, pacienti léčebny, ...) Projekt chce obnovit historickou památku a zvýšit návštěvnost. Ke zvýšení návštěvnosti dojde např. díky novým zahradám.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 810 173,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 154 138,10 Kč
Národní soukromá částka: 577 069,05 Kč
 
Celková částka: 11 541 381,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena