Stará Boleslav - kolébka české státnosti - Mariánský komplex

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000269
Zahájení projektu: 10. 9. 2015
Ukončení projektu: 15. 7. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt spočívá v obnově baziliky Nanebevzetí Panny Marie a přilehlých objektů ve Staré Boleslavi. Součástí projektu jsou tak i ambity umístěné za hlavním objektem baziliky a dále bývalá kaple sv. Benedikta, přilehlá zahrada a bývalý domek kostelníka. Veškeré tyto objekty jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jako národní kulturní památky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 98 470 552,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 584 770,86 Kč
Národní soukromá částka: 5 792 385,44 Kč
 
Celková částka: 115 847 709,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena