Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb "Centrum HRAD"

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Dívčí Hrad
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014956
Zahájení projektu: 1. 4. 2020
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt reaguje na v současné době nevhodné prostory pro poskytování ambulantních sociálních služeb, a na nevhodné zázemí pro terénní služby v obci. Cílem projektu tak je výstavba nové budovy sloužící jako vhodné, odpovídající a moderní zázemí pro poskytování sociálních služeb v obci Dívčí Hrad a v okolí. Současně budou jednotlivé prostory vybaveny potřebným nábytkem a dalším vybavením.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 676 754,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 298 776,58 Kč
 
Celková částka: 5 975 531,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena