Kavárna "Přístav" - pracovní uplatnění a seberealizace osob s duševním onemocněním

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Kavárna Přístav s.r.o.
Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000242
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt vybuduje na území hl.m. (Praha 2) sociálního podnik - tréninkovou "Kavárnu Přístav", jejímž posláním bude pomoc lidem s duševním onemocněním při návratu a začlenění na trh práce a do společnosti. Chceme být partnery jak osobám z cílové skupiny, tak zákazníkům ze sousedství a obohacovat tak i život místní komunity. Za vznikem kavárny stojí skupina přátel, kterou pojí společná studijní, profesní nebo osobní zkušenost s duševní nemocí nebo s osobami duševně nemocnými.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 509 375,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 509 375,00 Kč
 
Celková částka: 5 018 750,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena