Vývoj a optimalizace výroby trvanlivých masných výrobků

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Uzeniny Příbram, a.s.
Registrační číslo: 16/003/16220/120/000064
Zahájení projektu: 23. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Společnost Uzeniny Příbram, a. s. v rámci projektu vyvinula, inovovala a optimalizovala výrobní postupy týkající se výroby trvanlivých masných výrobků. Investice do nových technologií a stavebních úprav umožnili výrobu zcela nových produktů a inovaci produkce stávajících výrobků. Novými produkty jsou jednak celosvalové trvanlivé produkty, tak produkty hrubozrnné, jako jsou například klobásy kutrované do zrnité mozaiky.

V rámci projektu byly nejen vyvinuty nové výrobky ale i optimalizovány nové a stávající výrobní postupy výroby trvanlivých masných výrobků. Zejména se jedná o skladování a výběr suroviny pro výrobu trvanlivých výrobků, mělnění a míchání produktů, narážení produktů, tepelné opracování, uzení a chlazení, sušení a zrání, porcování, balení a skladování výrobků. V rámci spolupráce byly také navrženy a zavedeny a validovány nové analytické postupy sloužící k hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti trvanlivých výrobků.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 113 862,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 37 863 638,00 Kč
 
Celková částka: 74 977 500,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena