Vývoj a zavedení inovací mléčných výrobku s prodlouženou trvanlivostí a s upraveným obsahem složek

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Mlékárna Stříbro s.r.o.
Registrační číslo: 15/001/16220/232/000024/001
Zahájení projektu: 5. 8. 2016
Ukončení projektu: 16. 3. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu byl návrh receptury nového jogurtu s vysokým obsahem bílkovin a dlouhou trvanlivostí a prodloužení trvanlivosti stávajícího sortimentu jogurtů. Spoluprací s odborným subjektem bylo, na základě laboratorních a poloprovozních pokusů, navrženo složení nového jogurtového výrobku a jeho výrobní postup. Z monitoringu stávajícího stavu výroby byly navrženy úpravy výrobních postupů a odpovídající doplnění výrobní linky potřebnými novými zařízeními.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 445 978,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 717 614,00 Kč
 
Celková částka: 27 163 592,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena