VÝVOJ NOVÝCH VÝROBKŮ NA BÁZI KLÍČENÝCH PSEUDOOBILOVIN, OBILOVIN a LUŠTĚNIN

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Registrační číslo: 17/005/16220/780/000054
Zahájení projektu: 9. 5. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit podklady pro uvedení inovativní výroby klíčených semen do praxe. Výzkumný a vývojový projekt Klíčené obiloviny, pseudoobiloviny a luštěniny řešil technické nejistoty vyplývající ze zařazení inovačního kroku ve zpracování semen a zrna - klíčení. Jako vzorové suroviny byly vybrány zástupci obilovin – oves bez lepku, pseudoobilovin – pohanka a quinoa a luštěnin – čočka červená a fazole černá.

Spolupráce vývojového týmu Semix Pluso a týmu odborníků VÚPS řešila zásadní otázky ovlivňující úspěšnost dosažení žádaného výsledku.

Výsledkem výzkumně - vývojového projektu je:
• formulace parametrů pro nákup semen vhodných ke klíčení
• sestavení výrobních postupů pro jednotlivé druhy semen
• sestavení HACCP pro výrobu klíčených polotovarů
• výroba prvních šarží produktů klíčených semen
• ukončení analýz klíčených produktů
• sestavení specifikací pro obchodní styk s potencionálními odběrateli
• příprava informačních a propagačních materiálů pro podporu prodeje klíčených produktů
• zahájení obchodní činnosti.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 369 750,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 680 250,00 Kč
 
Celková částka: 31 050 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena