Bezpečné pohraničí

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Registrační číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Zajištění příslušně vysoké úrovně bezpečnosti je faktorem podmiňujícím rozvoj každého regionu. Má bezprostřední vliv nejen na situaci obyvatel dané oblasti, avšak také na hospodářskou a turistickou atraktivitu. Projekt je určen pro všechny záchranářské služby a subjekty působící v pohraničí. Takové komplexní řešení umožní zvýšení úrovně spolupráce a posílení celého systému bezpečnosti v pohraničí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 789 621,54 EUR
Veřejné zdroje ČR: 1 198 169,11 EUR
 
Celková částka: 7 987 791,00 EUR

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena