Bezpečné pohraničí

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Registrační číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2021
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Zajištění příslušně vysoké úrovně bezpečnosti je faktorem podmiňujícím rozvoj každého regionu. Má bezprostřední vliv nejen na situaci obyvatel dané oblasti, avšak také na hospodářskou a turistickou atraktivitu. Projekt je určen pro všechny záchranářské služby a subjekty působící v pohraničí. Takové komplexní řešení umožní zvýšení úrovně spolupráce a posílení celého systému bezpečnosti v pohraničí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 524 347,01 EUR
Veřejné zdroje: 1 151 355,39 EUR
 
Celková částka: 7 675 702,00 EUR

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena