Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Tělovýchovná jednota Ostrava
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cílem projektu je podpora turistického ruchu v šilheřovicko-krzyźanowické oblasti. Chceme prostřednictvím rekonstrukce a renovace významných historických památek, vytvořením společné naučné stezky a vybudováním důstojného zázemí pro turisty (Oranžerie a Vozovna) posílit zájem turistů a vytvořit poptávku po vícedenních návštěvách bývalého eichendorffského panství. Tím vytvořit ucelený kulturně-historický komplex s možností poznání přírodních atraktivit a sportovního vyžití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 370 293,34 EUR
Veřejné zdroje ČR: 164 739,80 EUR
Soukromé zdroje: 77 076,68 EUR
 
Celková částka: 1 612 110,00 EUR

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena