Tajemství vojenského podzemí

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Rokytnice v Orlických horách
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253
Zahájení projektu: 30. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt řeší využití kulturního dědictví v podobě pozůstatků historických vojenských objektů, které toto území nabízí, jakožto relikty válečné minulosti obou zemí. Komplexy podzemních chodeb nejsou dnes zcela plně zpřístupněny turistům. Projekt řeší zpřístupnění tohoto potenciálu prostřednictvím rekonstrukcí objektů do původních stavů, dále vstupů, přístupových cest či odstavných ploch a také navazující expozice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 510 650,00 EUR
Veřejné zdroje: 266 622,69 EUR
 
Celková částka: 1 777 273,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena