Cykloregion Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: MĚSTO BROUMOV
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Okolí Broumovska přímo volá k cyklovýletům. Vzhledem k poloze města se navíc nabízí návštěva i sousedního Polska. Právě za tímto účelem byly doplněny stávající cyklistické a turistické trasy a vznikl takzvaný cykloregion - Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko.

Turisté z obou stran hranice tak mohou pohodlně prozkoumat i oblasti v sousedním státě a všude mají kvalitní zázemí.

 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 437 828,28 EUR
Veřejné zdroje: 253 734,41 EUR
 
Celková částka: 1 691 563,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena