Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Doprava 2021-2027

Operační program Doprava 2021-2027

Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“.

Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony, potažmo České republiky s ostatními státy EU. Dalšími tématy jsou udržitelná celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě a alternaivní paliva.
Program má tři věcné priority a čtvrtá je určena pro Technickou pomoc. 

Poslechněte si, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z OP D.

    
 

Inspirujte se úspěšnými projekty:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena