Programové období 2021-2027 > Programy > OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena