Programové období 2021-2027 > Programy > Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (2021-2027)

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (2021-2027)

Nový program spolupráce bude navazovat na program Interreg V-A SK-CZ. Budou zachovány současné řídicí a kontrolní struktury, které zajistí efektivní a cíleně orientované přidělování dotačních prostředků Evropské územní spolupráce pro období 2021 – 2027. Stejně tak bude zachováno programové území, které umožní podporu pro projekty s pozitivním přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčianském a Žilinském kraji na slovenské straně.

Program bude sledovat zlepšení konkurenceschopnosti společného příhraničního prostoru, posilování jeho soudržnosti a budování atraktivního prostředí. Tematické cíle budoucích programů budou stanoveny v souladu s obsahem nových nařízení pro Evropské strukturální fondy. Konkrétní tematické cíle se budou orientovat podle skutečných potřeb. Při plánování budou zohledněny regionální zvláštnosti a zároveň bude zachována koncentrace na omezený okruh tematických cílů tak, aby se zdokonalily výsledky programu.

Příprava programu se zaměřuje především na témata, jako jsou podpora a rozvoj kulturního dědictví a podpora rozvoje cestovního ruchu, výchova a vzdělávání, environmentální udržitelnost a péče o životní prostředí, cyklodoprava a jiné alternativní (ekologické) způsoby dopravy, kulturní p2p spolupráce (lidé lidem), institucionální spolupráce a inteligentní města a regiony.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena