Programové období 2021-2027 > Programy > Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027

Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027

Cíl programu


Hlavním cílem programu je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace v programovém území. Budou podporovány projekty, které zlepší kvalitu života v slovensko-českém pohraničí.


Řídící struktury

Řídícím orgánem je slovenské Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. České Ministerstvo pro místní rozvoj působí v roli Národního orgánu.


Rozpočet

Celkový rozpočet programu je 106 654 496 EUR, z toho 85 323 597 EUR činí příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 80 % z rozpočtu doplněný 5-10 procenty ze státního rozpočtu dle typu příjemce.


Územní vymezení

Programové území umožní podporu pro projekty s pozitivním přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčianském a Žilinském kraji na slovenské straně.


 

Priority programu

Socioekonomická analýza programového území identifikovala spektrum potřeb území, které mohou být řešeny prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Ty jsou zohledněny v prioritách a specifických cílech programu:
1.1 Životní prostředí
2.1 Vzdělávání
2.2.Kultura a cestovní ruch
3.1 Institucionální spolupráce
3.2 Místní iniciativy


Více o prioritách v záložce Dokumenty.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena