Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský

Otevřená a vzdělaná společnost založená na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjejícím se potenciálu každého jednotlivce, který povede k růstu České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel - to jsou hlavní myšlenky programu pojmenovaném po jednom z největších filozofů Evropy - Operační program Jan Amos Komenský.

Tento program navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních, počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje. Nosnou myšlenkou je celoživotní vzdělávání.

Poslechněte si, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z OP JAK.

  Inspirujte se úspěšnými projekty:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena