Podnik v obtížích

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER), stejně jako většina dalších předpisů k veřejné podpoře neumožňuje poskytovat veřejnou podporu podnikům v obtížích. Poskytovatel by si tedy měl před poskytnutím podpory ověřit, zda příjemce není podnikem v obtížích a zda je tedy možné v souladu s příslušným právním titulem podporu poskytnout. Kontrola kritérií podniku v obtížích je podmínkou slučitelnosti opatření veřejné podpory s vnitřním trhem.
Níže naleznete základní legislativu a další užitečné dokumenty k problematice podniku v obtížích.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena