Systém odděleného sběru odpadu v Mikroregionu Černilovsko

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Mikroregion Černilovsko, svazek obcí
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00528
Zahájení projektu: 15. 9. 2008
Ukončení projektu: 5. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování infrastruktury pro sběr a separaci komunálního odpadu v obcách Mikroregionu Černilovsko. Do projektu je zapojeno 5 obcí mikroregionu, realizace projektu však pozitivně ovlivní území celého mikroregionu i širšího regionu. Vybudováno bude 25 zpevněných ploch v podobě sběrných míst a sběrných boxů provozovaných obcemi dle jimi stanoveného režimu. Obce budou dále vybaveny dalšími kontejnery a pořízen bude také automobil pro jejich svoz.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 035 999,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 502 106,00 Kč
 
Celková částka: 6 538 106,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena