Rýmařov - regenerace sídelní zeleně

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Rýmařov
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01600
Zahájení projektu: 11. 8. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší regeneraci sídelní zeleně v 5-ti vybraných lokalitách v rámci zastavěného území města Rýmařov. Příčinou záměru je redukce a degradace zeleně v minulosti, kdy nebyla věnována dostatečná pozornost výchovným zásahům a údržbě zeleně a celkově bylo postupováno nekoncepčně jak při výsadbě, tak při kácení. V dotčených lokalitách se jedná zejména o výsadbu stromů, keřů a rekonstrukci trávníku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 496 108,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 87 548,00 Kč
 
Celková částka: 583 657,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena