Sociálně terapeutická dílna

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF
Příjemce: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/C1.00002
Zahájení projektu: 1. 2. 2014
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předkládaný projekt reaguje na potřeby cílové skupiny (CS) osob se zdravotním (mentálním či kombinovaným) postižením začlenit se do společnosti a na trh práce. Osoby z CS budou přecházet z transformujícího se ústavního zařízení do služeb poskytovaných v komunitě, a budou využívat nově zřízenou sociální službu Sociálně terapeutická dílna (STD) Uherské Hradiště, která je jednou ze služeb poskytovaných organizací Sociální služby Uherské Hradiště. Pro uživatele této STD budou v rámci projektu realizovány vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností s cílem usnadnit sociální integraci a pracovní uplatnění uživatelů. Dále dojde k tréninku pracovních dovedností v tréninkové kavárně, s cílem zvýšit šance uživatelů na získání a udrženízaměstnání a podpořit jejich kontakt s veřejností. Bude vytvořena metodika nácviku a tréninku pracovních a sociálních dovedností uživatelů, která bude doplněna kazuistikami uživatelů sociálně terapeutické dílny. Plánované aktivity chceme realizovat formou nákupu služeb, nákupu materiálního a technického vybavení pro sociálně terapeutickou dílnu a tréninkovou kavárnu a formou personálního zajištění aktivit.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 994 482,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 175 496,00 Kč
 
Celková částka: 1 169 978,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena