Začínáme podnikat po padesátce

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: S - COMP Centre CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00264
Zahájení projektu: 1. 11. 2012
Ukončení projektu: 30. 9. 2014
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Ženy v předdůchodovém věku jsou oprávněně řazeny do kategorie osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Stereotypní přístupy k těmto ženám, které panují mezi zaměstnavateli na českém trhu práce, lze odbourávat jen velmi pomalu a obtížně, proto společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. připravila projekt, který svou pozornost směřuje na pomoc uplatnění žen předdůchodového věku ve společnosti. Primárním cílem projektu je pomoci ženám vypořádat se s nedostatkem pracovních příležitostí na trhu práce a rozšířit jejich přístup k sebezaměstnání a rekvalifikaci. Projekt podpoří ženy tím způsobem, aby začaly drobně podnikat a změnily svou stávající situaci. Formou komplexního poradenského a vzdělávacího systému podpoříme ženy z cílové skupiny k cestě za seberealizací, jež povede zahájení samostatně výdělečné činnosti. Projekt se sestává ze 3 modulů - modul Start pro podnikání - podnikatelské minimum, modul Počítač pro podnikání a modul Odborných kurzů zaměřených na oblast služeb pro řemeslo a obchod. Po absolvování projektu bude mít každá účastnice sestaven projektový záměr. Bude vybavena dostatkem kompetencí z zahájení SVČ. Účast v projektu usnadní systém přímé podpory. Žadatel o finanční podporu projekt sestavil tak, aby byl v souladu s cíli globálního grantu OP LZZ "Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života". Projekt je připraven pro 84 osob, které absolvují komplexní podpůrný a vzdělávací program celkem v 7mi turnusech. Aktivity bude realizovat společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. a dodavatelé služeb. Žadatel úspěšně realizoval řadu projektů ESF a Společenství EQUAL, které podporovaly nezaměstnané osoby formou rekvalifikačních a motivačních kurzů a individuálním poradenstvím při hledání zaměstnání. Partnerem projektu je Úřad práce v Rakovníku, který participuje na projektu zejména v oblasti odborných konzultací a analýz potřeb trhu práce v regionu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 898 768,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 864 488,00 Kč
 
Celková částka: 5 763 256,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena