Mikrojesle v Pozořicích

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010982
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je umožnit rodičům sladit pracovní život s péčí o malé děti a vytvoření nových pracovních míst na trhu práce. Projekt je podáván do části B výzvy-vybudování a provoz nově vzniklých mikrojeslí. Adresa budoucích mikrojeslí: U Školy 386,Pozořice 664 07. Provozní doba 8:00 - 16:00.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 315 290,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 272 387,08 Kč
Národní soukromá částka: 136 193,54 Kč
 
Celková částka: 2 723 871,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena