Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy - Vltava

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Brdy - Vltava o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt nabízí systematickou podporu dlouhodobě nazměstnaným osobám z regionu Brdy - Vltava (31 obcí) spočívající v motivačních aktivitách, rekvalifikaci, tréninkovém zaměstnání a podpoře při jejich umístění na běžném trhu práce. S ohledem na charakteristiku a potřeby cílové skupiny budou doplňkově nabízena doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce spočívající zejména v dluhovém poradenství a zajištění dopravy na aktivity projektu (zejména rekvalifikace).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 176 594,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 737 046,00 Kč
 
Celková částka: 4 913 640,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena