Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Slaný
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001379
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Ukončení projektu: 27. 10. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt navýšil kapacitu čistírny, intenzifikoval čistírenský proces a zlepšil kvalitu vypouštěných vod.

Na tento projekt se můžete podívat ve videu, kde se dozvíte, jak nám evropské fondy pomáhají lépe hospodařit s vodou:

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 56 927 978,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 046 113,90 Kč
 
Celková částka: 89 298 790,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena