Snížení energetické náročnosti objektu Spořilovská MŠ, objekt Trenčínská 2770, Praha 4 - k.ú. Záběhlice

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha 4
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001648
Zahájení projektu: 30. 6. 2017
Ukončení projektu: 29. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Spořilovská MŠ, objekt Trenčínská 2770, Praha 4, parcelní číslo 5721/75, k.ú. Záběhlice. Plánované stavební úpravy se týkají zateplení obvodového pláště a stěn suterénu k zemině, plochých střech a přidružených konstrukcí. Dále bude zaveden energetický management a provedeno vyregulování ot. soustavy. Větrání je řešeno jako přirozené pomocí otevíracích oken. V učebnách budou instalovány automatické měřiče koncentrace CO2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 274 400,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 911 600,00 Kč
 
Celková částka: 3 186 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena