II/125 Vlašim, most přes potok za městem Vlašim

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002419
Zahájení projektu: 18. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce mostu a jeho rozšíření pro nové šířkové uspořádání vozovky. Stavba mostu v návaznosti na budoucí rekonstrukci úseku II/125 zaručuje zlepšení výsledného užívání mostního objektu (šířkové a únosností parametry) a užívání silnice ve standardních parametrech v daném územní při zvýšení bezpečnosti provozu. Současně se zlepší odtokové poměry pod mostem a v jeho okolí díky příznivějšímu tvaru a rozměru koryta se zvětšením světlosti mostu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 140 099,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 612 958,83 Kč
 
Celková částka: 10 753 059,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena