Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zlínský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004411
Zahájení projektu: 30. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k rozšíření vzděl. a výcvik. střediska ZZS ZK formou nástavby 3.NP současného objektu ZZS ZK.Po realizaci projektu bude dosažena kapacita jednorázově proškolených osob až 80. Dojde ke zvýšení kvality záchranných prací, snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích a snížení negativních jevů mimoř. událostí (MU) ve vztahu k poskytnutí první pomoci a přednemocniční neodkladné péče odborným personálem ZZS ZK,složkami IZS a dalšími subjekty které působí na místě MU.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 560 332,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 098 882,29 Kč
 
Celková částka: 20 659 215,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena